Günlük hayatımızda motorlu taşıtların büyük önemi vardır. Bugün yalnız dünyadaki otomobil­lerin sayısı 100 milyonun üzerindedir. Üstelik bu sayı giderek çoğalmaktadır. Bunun sonucu olarak birçok yeni yol yapılmakta, var olan yollar da gittikçe artan trafik oylumunu kaldıracak hale getirilmektedir. Pek çok ülkede hızlı motorlu ta­şıtların yol alabileceği güvenlikli yollar yapılmak­tadır. Bu yollar dünyanın çeşitli yerlerinde çeşit­li adlarla anılır.